Kas oled juba jõulukinkide varumisega algust teinud?


 
 
 
Avaleht > Dokumendid

Sisene dokumendiregistrisse (Amphora, link avaneb uues aknas)

Blanketid

Asutuste põhimäärused 

Vigala valla 2016. aasta eelarveprojekt lõpphääletusele ja seletuskiri link 

Vigala valla 2016. aasta eelarveprojekt ja seletuskiri link 

Vigala valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine RT link 

Vigala valla 2015. a I lisaeelarve projekt ja seletuskiri link 

Vigala valla 2015. a eelarve muudatuse projekt ja seletuskiri link 

Vigala valla arengukava 2015 – 2021 arenguvisiooniga aastani 2026 RT link

Vigala valla eelarvestrateegia 2016-2019 RT link

Vigala valla eelarvestrateegia ja seletuskiri 2016-2019 projekt link

Vigala valla arengukava 2016-2021 arenguvisooniga 2026, projekt link

Vigala valla 2015. a eelarve link 

Vigala valla 2015. a eelarveprojekt lõpphääletusele ja seletuskiri link

Vigala valla 2015. a eelarveprojekt ja seletuskiri

Vigala valla eelarvestrateegia 2015-2018 link

Vigala valla arengukava 2015-2020 arenguvisiooniga 2025 link

Vigala valla arengukava uuendamine, 2015-2020, projekt link

Vigala valla eelarvestrateegia 2015- 2018 projekt link

Vigala valla eelarvestrateegia 2015- 2018 seletuskirja projekt link

Vigala valla 2014.a eelarve link

Vigala valla 2014. a eelarveprojekt lõpphääletusele ja seletuskiri link

Vigala valla 2014.aasta eelarveprojekt ja seletuskiri

Vigala valla eelarvestrateegia 2014- 2017 link

Arengukava 2013-2018 terviktekst 29.08.2013 pdf

Vigala Maarja koguduse kalmistu kasutamise eeskiri

Mittemetsamaal kasvavate puude ja põõsaste raie eeskiri

Vigala valla heakorra ja avaliku ürituse korraldamise eeskiri link

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vigala vallas link

Vigala valla kaevetööde eeskiri link

2013. aasta majandusaasta aruanne link

2012. aasta majandusaasta aruanne pdf 

2013. a I lisaeelarve projekt koos seletuskirjaga pdf

Vigala valla eelarve 2013 pdf

Vigala valla eelarve 2013 ja seletuskiri I lugemiseks pdf

Vigala VV palgaandmed 01.04.2013.a seisuga pdf

Isikuandmete töötlemise kord pdf

2011. aasta majandusaasta aruanne pdf

2011. aasta palgaandmed pdf

Vigala valla 2012. aasta eelarve pdf

2010. aasta palgaandmed pdf

Vigala valla 2011. aasta eelarve pdf

Aasta ema ja aasta isa statuut link

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutuseeskiri link

Vigala valla 2010. aasta eelarve pdf

Hooldajatoetuste ja puudega inimeste toetuste määramise ja maksmise kord 02.12.2008 pdf

Ehitusmäärus 01.10.2008 pdf

Vigala valla jäätmehoolduseeskiri link

Vigala valla jäätmekava 2016- 2021 link

Külavanema statuut, täiend. 30.06.2008 link

Vigala valla aukodaniku statuut pdf

Vigala Vallavalitsuse ametiautode kasutamise kord pdf

Müügipileti hinna kehtestamine 25.06.2004 link

Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord 30.04.2004 link

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 28.12.2006

Vigala valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 15.09.2006 link

Õpilasstipendiumid 27.06.2013 pdf

Vigala valla noorte spordistipendiumi põhimäärus 27.06.2013  html

 
<<  Juuli 2016  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
181920212324
25262728293031