Kas 16 aastane isik peaks omama valimisõigust?


 
 
 
Avaleht > Dokumendid

Sisene dokumendiregistrisse (Amphora, link avaneb uues aknas)

Blanketid

Asutuste põhimäärused 

Vigala valla eelarvestrateegia 2015-2018 link

Vigala valla arengukava 2015-2020 arenguvisiooniga 2025 link

Vigala valla arengukava uuendamine, 2015-2020, projekt link

Vigala valla eelarvestrateegia 2015- 2018 projekt link

Vigala valla eelarvestrateegia 2015- 2018 seletuskirja projekt link

Vigala valla 2014.a eelarve RiigiTeataja link

Vigala valla 2014. a eelarveprojekt lõpphääletusele ja seletuskiri link

Vigala valla 2014.aasta eelarve projekt ja seletuskiri

Vigala valla eelarvestrateegia 2014- 2017 link

Arengukava 2013-2018 terviktekst 29.08.2013 pdf

Vigala Maarja koguduse kalmistu kasutamise eeskiri

Mittemetsamaal kasvavate puude ja põõsaste raie eeskiri

Vigala valla heakorra ja avaliku ürituse korraldamise eeskiri link  Riigi Teataja link

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vigala vallas. Riigi Teataja link

Vigala valla kaevetööde eeskiri link

2013. aasta majandusaasta aruanne link

2012. aasta majandusaasta aruanne pdf 

Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013 pdf 

2013. a I lisaeelarve projekt koos seletuskirjaga pdf

Vigala valla eelarve 2013 pdf

Vigala valla eelarve 2013 ja seletuskiri I lugemiseks pdf

Vigala VV palgaandmed 01.04.2013.a seisuga pdf

Isikuandmete töötlemise kord pdf

Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012 pdf

2011. aasta majandusaasta aruanne pdf

2011. aasta palgaandmed pdf

Vigala valla 2012. aasta eelarve pdf

2010. aasta palgaandmed pdf

Vigala valla 2011. aasta eelarve pdf

Aasta ema ja aasta isa statuut pdf

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutuseeskiri pdf

Vigala valla 2010. aasta eelarve pdf

2009. aasta palgaandmed pdf

2008. aasta palgaandmed pdf

Hooldajatoetuste ja puudega inimeste toetuste määramise ja maksmise kord 02.12.2008 pdf

2008. aastal esitatud majanduslike huvide deklaratsioonid pdf

2007. aasta palgaandmed pdf

Ehitusmäärus 01.10.2008 pdf

Vigala valla jäätmehoolduseeskiri pdf

Vigala valla jäätmekava 2007- 2011 pdf

Külavanema statuut, täiend. 30.06.2008 pdf

2007. aastal esitatud majanduslike huvide deklaratsioonid pdf

2006. aasta palgaandmed pdf

Vigala valla aukodaniku statuut pdf

Vigala Vallavalitsuse ametiautode kasutamise kord pdf

2006. aastal esitatud majanduslike huvide deklaratsioonid pdf

2005. aasta palgaandmed pdf

2005. aastal esitatud majanduslike huvide deklaratsioonid pdf

2004. aasta palgaandmed pdf

Müügipileti hinna kehtestamine 25.06.2004 pdf

Vigala valla korra eeskiri 25.06.2004 pdf

Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord 30.04.2004 pdf

Majanduslike huvide deklaratsioonid pdf

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 28.12.2006

Vigala valla vara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 15.09.2006 pdf

Õpilasstipendiumid 27.06.2013 pdf

Spordistipendiumid 27.06.2013  html

 
<<  September 2014  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
  2  3  4  6
  8  91011121314
15161718192021
2223242527
2930