Haridus
Vigala vallas asuvad kaks lasteaeda: Kivi-Vigala Lasteaed ja
Vana-Vigala Lasteaed, kaks põhikooli: Kivi-Vigala Põhikool,
Vana-Vigala Põhikool ning riiklik kutseõppeasutus Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool.

Kivi-Vigala Põhikool asub spetsiaalselt kooliks ehitatud hoones, mis valmis 1972. aastal. 1999. aastal sai kool peale uue katuse, hiljem jätkus välisfassadi renoveerimine. Kivi-Vigala Põhikoolis puudub aula. Oma üritusteks kasutatakse vahel Kivi-Vigala Rahvamaja.

Vana-Vigala Põhikool asub Vana-Vigala mõisas, mis on kohandatud kooliks. Koolil on oma spordisaal saunaga. Õppetöö toimub koostöös Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli ja Kivi-Vigala Põhikooli pedagoogidega. Õpilaste toitlustamine toimub tehnika- ja teeninduskoolis.

Mõlemas põhikoolis on üheksa klassikomplekti. Kivi-Vigala põhikooli õpilaste arv on 121 ja Vana-Vigala põhikooli õpilaste arv on 124.

Vana-Vigala Põhikooli ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli koostöö tulemusena on rajatud õpilaskodu, mille eesmärgiks on tagada normaalsed elamis ja õppimistingimused ka neile lastele, kellele kodu ühel vői teisel põhjusel seda ei võimalda.

Kaugõppe vormis omandavad Vana-Vigala Põhikoolis põhiharidust koolikohustusliku ea (17.a.) ületanud noored, saades samal ajal ka tehnika- ja teeninduskoolis eelkutseõppe aineid.


Koolide kohta saab lähemat informatsiooni internetiaadressidel:
Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool:
http://www.wigalattk.ee/

Kivi-Vigala Põhikool:
http://www.kivi-vigala.edu.ee/

Vana-Vigala Põhikool:
http://www.vana-vigala.edu.ee/


Haridusasutuste telefoninumbrid:

Asutus telefon
Kivi-Vigala lasteaed 482 5679
Vana-Vigala lasteaed 482 4516
Kivi-Vigala Põhikool 482 5660
Vana-Vigala Põhikool 482 4582
Vana-Vigala TTK 482 4545
Vana-Vigala põhikool


Kivi-Vigala põhikool


Vana-Vigala TTK


Endine Peru kool